Bij hypnotherapie staat de cliënt centraal. De cliënt wordt door de therapeut in trance gebracht. Hierbij volgt de therapeut de cliënt in zijn beleving binnen de kaders van therapeutische technieken en methoden. Doordat de cliënt in trance is (een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin er contact gemaakt kan worden met ons onbewustzijn) leert de cliënt contact te maken met de eigen hulpbronnen en krijgt hij hierdoor inzicht in het eigen functioneren.

Hypnotherapie kan inzicht geven in het eigen innerlijk conflict en kan de cliënt duidelijkheid geven waarom hij niet goed functioneert, niet gelukkig is of waarom men een probleem heeft met werken, met relaties of met zichzelf.

Hypnotherapie maakt gebruik van psychoanalytische theorieën (menselijk gedrag, emoties en motieven worden onderzocht) en cognitieve theorieën (is een vorm van psychotherapie dat is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen)

Door te werken met trance ontstaan er therapeutisch veel mogelijkheden voor herstel, waarbij bewustwording gelegenheid geeft voor verandering.

Via uw zorgverzekeraar kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar.