Veel mensen hebben diverse angsten. Voor mensen waar de angst het leven domineert is hypno therapie een goede therapie om te onderzoeken waar de angst is ontstaan en wat er nodig is om de angst te accepteren en hoe men met de angst kan leven.

Als hypnotherapeut bekijk ik per persoon welke methoden het beste passen om hiermee aan de slag te gaan.

Trauma’s kunnen ineens ontstaan of al jaren meespelen bij eenieder. Als hypnotherapeut kijk ik over welk soort trauma het gaat. Per trauma zal ik als hypnotherapeut een methode gebruiken die het meest effectief is. Dit verschilt per trauma en per persoon.